Bezpieczeństwo a rutyna

7Każdy pracownik dołowy wie, że dół kopalni węgla kamiennego, to miejsce szczególnie podwyższonego ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy. Odpowiedni nadzór oraz kontrole, jak i ogólna świadomość pracowników pozwala na minimalizację zdarzeń związanych z wypadkowością. Jednakże najwięcej wypadków górniczych odbywa się poprzez wystąpienie błędu ludzkiego, a nie z przyczyn naturalnych. Nawet w momencie wypadków związanych z wypaleniem czy wybuchem metanu, osypaniem się stropu czy temu podobnym, w wielu przypadkach powiązane jest to z celowym lub bezmyślnym działaniem człowieka, który lekceważy zagrożenia poprzez rutynę przy pracy. Rutyna przy pracy bywa także bardzo częstym powodem przy okazji obsługi maszyn oraz urządzeń górniczych. Także pod względem zabudowy lub demontażu konstrukcji. Dodatkowo brak zdrowego rozsądku i bieżącej oceny sytuacji owocuje przykrymi wydarzeniami, które niejednokrotnie przeradzają się w wypadki. Uwaga oraz zdrowe podejście do pracy, a także brak pośpiechu, to czynniki mocno niwelujące wypadkowość. Komórka dozoru BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy, to wyspecjalizowana grupa osób, która pilnuje dotrzymywania reguł i wyznaczników, które ustalone zostały, aby zachować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo komórka BHP odpowiedzialna jest za programy i przygotowanie szkoleń dla pracowników. Chodzi w tym momencie zarówno o szkolenia okresowe jak i szkolenia związane z nabyciem praw do obsługi konkretnych maszyn lub urządzeń, a także w kontekście egzaminów i powiązanych z nimi szkoleń na kolejne stopnie górnicze. Pracownicy działu BHP zjeżdżają na dół kopalni na rutynowe kontrole, które wychwytują wśród pracowników braki związane z nieodpowiednią odzieżą czy brakiem wyposażenia w rękawice, okulary ochronne czy też ochronę słuchu jak i dróg oddechowych. Kontrolą podlegają także zachowania pracowników, i tak na przykład czy respektują zakaz zwożenia na dół kopalni ognia oraz jego źródeł, jak i alkoholu. Dodatkowo kontrolują sposób obsługi urządzeń oraz maszyn dołowych w zakresie zgodności z przepisami.

Alkoholizm

7Jak sobie radzić z alkoholizmem Najlepszym wyjściem z sytuacji dla osoby, która nie może panować nad piciem alkoholu, jest abstynencja całkowita. Stosowanie preparatów wspomagających niestety nikogo nie wyleczy z alkoholizmu, może natomiast zmniejszyć chęć do picia oraz pomoże w zwalczaniu choroby alkoholowej. Alkoholizm powoduje fizyczną i psychiczną zależność od alkoholu. Sporo ludzi uważa go za ciężkie schorzenie przewlekłe, podobnie jak cukrzyca lub nadciśnienie. Badania mówią, że alkohol pity z umiarem chroni serce, jednakże wiadomo, że niepohamowane picie niszczy wątrobę, trzustkę, jelita oraz mózg a także inne narządy. Podczas gdy puste kalorie z alkoholu zastępują kalorie właściwe, organizmowi staje się zagrożony nawet niedożywieniem. Nie wiadomo dlaczego niektórzy ludzie cały czas nadużywają alkoholu. Istotnymi czynnikami mogą być tutaj warunki społeczne oraz uwarunkowania genetyczne. Bardzo prawdopodobne jest, że dzieci alkoholików popadną w ten sam nałóg jak ich rodzice, nawet jeżeli wychowały się w rodzinach zastępczych. Alkoholik stale szuka obojętnie jakiej okazji, żeby tylko się napić, nikomu nie odmówi, przedkłada picie ponad pracę, przyjaciół i rodzinę. Z biegiem czasu zaczyna pić coraz więcej. Sposoby różnych terapii Nie ma takiej możliwości, żeby całkowicie wyleczyć alkoholizm. Można jednak żyć z chorobą alkoholową, nie pijąc i będąc trzeźwym. Nie jest to jednak łatwe i z pewnością nie da się tego osiągnąć, walcząc z chorobą samemu. Koniecznie należy sięgnąć po pomoc. Z początku dobrze jest zgłosić się do lekarza lub do poradni przeciwalkoholowej. Trzeba spróbować przyłączyć się do jakiejś grupy wsparcia albo klubu Anonimowych Alkoholików. Na tą chorobę nie ma jak do tej pory także specjalnych lekarstw, które potrafiłyby wyleczyć uzależnionego. Można jedynie wspierać leczenie różnymi preparatami, które zawierają disulfiram. Stosowanie ich może powodować, że spożywanie alkoholu wyzwalać będzie nieprzyjemną reakcję w organizmie i skutecznie obrzydzi i zniechęci do picia. Taka metoda jest całkiem skuteczna, niesie jednak za sobą ryzyko pojawienia się niepożądanych skutków ubocznych. W momencie, gdy chory zdecyduje się podjąć kurację odwykową, powinna ona od początku przebiegać pod ścisłym nadzorem lekarza. Odwyk polega na odtruwaniu organizmu, leczeniu chorób wywołanych przez alkoholizm a przede wszystkim odrestaurowanie psychiki pacjenta, która jest kluczowa dla ciągłych postępów leczenia.