Model rodziny powodujący anoreksję

5Usidlenie jako cecha rodząca problemy W rezultacie wieloletnich badań stworzony został model rodziny, która może powodować wystąpienie anoreksji. Charakterystyczne cechy takiego modelu to: usidlenie, nadopiekuńczość, sztywność, unikanie i nierozwiązywanie konfliktów, wciąganie dzieci w konflikty między rodzicami. Usidlenie jest to zacieranie granic pomiędzy członkami rodziny. Każdy z członków rodziny tak bardzo żyje życiem innych, że zacierają się granice indywidualności. Charakteryzuje się to wielkimi interakcjami pomiędzy członkami rodziny lecz pomimo tak silnych związków każdy czuje się nad wyraz samotny. Członkowie rodziny rezygnują z własnych potrzeb, gdyż ponad nie przedkładają pomoc pozostałym. Tak intensywne powiązania prowadzą do braku prywatności a każdy problem dotyczący jednej osoby staje się problemem wszystkich pozostałych. Jednocześnie rodzina zamyka się na świat zewnętrzny i traktuje go jako pewnego rodzaju zagrożenie. Dziecko w takiej rodzinie ma ograniczoną możliwość tworzenia i realizowanie własnych marzeń oraz przejęcia odpowiedzialności za swoje czyny. Rozdarcie między matką a ojcem Rodziny, w których dzieci muszą wybierać pomiędzy ojcem a matką, mogą być głównym powodem popadania w anoreksję. Istnieje kilka wariantów zależności, poprzez które dziecko, najczęściej córka, zapada na tą niebezpieczną chorobę. Kiedy wybierze stronę ojca w konflikcie z matką, wiąże się z nim w sposób emocjonalny. Z biegiem czasu więź między ojcem i córką zacieśnia się, co staje się kłopotliwe dla córki w czasie dojrzewania. Zaburza to jej naturalny bieg życia, w którym w okresie dorastania bardzo ważną rolę spełnia matka. Ojciec z reguły buntuje ją przeciwko matce, co przejawia się tym, że córka nie mogąc poradzić sobie z sytuacją, zaczyna mniej jeść. Decydując się na ograniczenie jedzenia buntuje się przeciwko matce, ojciec jej nie pomaga tylko jeszcze pogłębia tą narastającą frustrację. Zaczyna budować się błędne koło, z którego córka nie ma wyjścia. Kiedy życie rodziny zaczyna toczyć się wokół wychudzonej córki, ta tryumfuje, gdyż zrobiła na złość matce i jednocześnie zwróciła na siebie uwagę ojca.