Kolejne objawy choroby

2Typowe objawy choroby Alzheimera Podstawowe objawy choroby Alzheimera to zapominanie o wielu rzeczach, jakie powinno się zrobić. Często choremu dotkniętemu tą chorobą brakuje słów, gdyż zapomina nazw przedmiotów, miejsc, imion osób z najbliższego nawet otoczenia. Jest to bardzo frustrujące dla tych osób, kiedy to patrzą na dany przedmiot i chociaż wiedzą, że często się go używa, nie potrafią przypisać mu konkretnej nazwy. Kolejnym objawem choroby jest poczucie zagubienia w przestrzeni i czasie. Oznacza to, że chory nie potrafi rozpoznać miejsc, które dobrze zna, gubi na przykład drogę do domu czy do znanych sobie miejsc. Dodatkowo traci poczucie czasu. Wydaje mu się, że minęła godzina a tak naprawdę minęło dopiero kilkanaście minut. Chory często także zmienia swój nastrój, łatwo wpada w złość albo apatię, traci poczucie przyjemności z wykonywania ulubionych przez siebie czynności. Na tym etapie choroby osoba taka ma świadomość tych objawów i stara się je ukryć albo bagatelizować. Przez to frustracja własną ułomnością pogłębia się i choroba rozwija się intensywniej. Rozwój choroby Po pierwszych objawach choroby Alzheimera następują kolejne etapy, kiedy to pojawiają się kolejne objawy tego schorzenia. Rozwój choroby można podzielić na trzy fazy. W pierwszej pamięć zawodzi przy pamiętaniu terminów spotkań, nazw ulic, nazw przedmiotów, imion krewnych. Zachowanie chorego jest chwiejne, drobiazgi wprawiają go w złość, chce się izolować od rodziny i znajomych, ma kłopoty z mową, zapomina znaczenia słów. W fazie drugiej zaburzenia pamięci ulegają nasileniu. Chory często zapomina o czynnościach, które wykonał przed chwilą, następuje często powtarzanie tych czynności. Zachowanie staje się coraz gwałtowniejsze, trudne do przewidzenia. Rodzi się i narasta w chorym lęk, zdenerwowanie, obawy przed wszystkim, co może stanąć choremu na drodze. Zasób słów staje się coraz bardziej ubogi, zdania wypowiadane są powoli i bez składu i ładu, ruchy stają się nieprecyzyjne, czynności codzienne sprawiają kłopot. W trzeciej fazie chory nie rozpoznaje nikogo z rodziny, nastroje ma bardzo zmienne, mówi niewyraźnie i najczęściej bez sensu, powtarza tylko niektóre słowa, każda czynność sprawia kłopot, ma problemy z czynnościami fizjologicznymi.