Ból głowy

10Poznaj z jakim typem bólu masz do czynienia, aby leczenie przyniosło spodziewane efekty.Istnieje wiele rodzajów bólów. Mimo powszechnie utrwalonego stereotypu, że każdy ból głowy to migrena, możemy mieć do czynienia chociażby z tzw. objawowymi bólami, które mogą być powodowane przez całe mnóstwo różnych schorzeń. To główny powód, aby z nawracającymi bólami głowy udać się do odpowiedniego lekarza, który zajmie się badaniem podłoża naszych dolegliwości. Dajmy na to, gdy towarzyszą im zaburzenia mowy, czucia czy paraliż, mogą oznaczać pęknięcie naczynia mózgowego, zaś niektóre nagłe bóle wywołane są schorzeniami oczu (np. jaskra). Statystyki mówią jednak, że najczęściej nęka nas tzw. napięciowy ból głowy, dopiero w drugiej kolejności wymieniana jest migrena. Obie te dolegliwości specjaliści zaliczają do pierwotnych (samoistnych) bólów głowy. Oznacza to, że nie mają one żadnego chorobowego podłoża, ponieważ są chorobą samą w sobie. Dlatego też nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że powinna być leczona. Stopień rozwoju dzisiejszej medycyny wciąż nie zapewnia nam zbyt dokładnego poznania jej przyczyn, za to oferuje całą gamę szybkich i skutecznych sposobów łagodzenia przykrych objawów. Klasterowy ból głowy to problem mniej powszechny niż migrena czy bóle napięciowe.Bóle klasterowe tak jak migrena lub bóle napięciowe są bólami pierwotnymi i dużo częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet. Ten rodzaj bólu pojawia się okresowo – zazwyczaj jesienią lub wiosną rozmaitych odstępach czasu i zazwyczaj obejmuje jeden lub dwa ataki rocznie. Ataki te przez jakiś czas nękają chorego kilka dni pod rząd, występuje ich kilka w ciągu doby, przy czym każdy z nich może trwać od kilkunastu minut do trzech godzin. Jednostronny ból, zwykle świdrujący, kłujący bądź palący obejmuje oczodół i skronie, lecz może także promieniować w okolice szczęki, karku i ramion. Często razem z bólem występuje katar lub łzawienie i zaczerwienienie oczu. Przyczyna klasterowych bólów głowy nie jest do końca wyjaśniona, lecz przypuszcza się, że ich podłoże leży w zaburzeniach metabolizmu mózgu lub stany zapalne naczyń. Ataki wywoływane są przez alkohol, silne światło, niektóre dodatki do żywności, silne zapachy lub dźwięki, pomidory oraz owoce cytrusowe. Mimo dotkliwości bóle te stosunkowo łatwo jest wyleczyć.

Usuwanie zęba

23Usuwanie zęba to inaczej mówiąc jego wyrywanie. Usuwanie zęba jest już koniecznością, do której nie ma ucieczki. Nie jest to nic poważnego, jeśli wyrywamy mleczak natomiast, jeśli jest to ząb stały jest wtedy problem. Jest tak, ponieważ po wyrwaniu go może zmienić się cały układ naszej szczeki, czyli nasze ząbki mogą się po przesuwać i zniekształcić. Wyrywanie odbywa się za pomocą specjalnego sprzętu, czyli obcażek. Zazwyczaj ma to miejsce pod wpływem znieczulenia, ponieważ ból jest przy tym nie samowi ty. Najlepiej jest po prosić o znieczulenie od razu, ponieważ nie watro z tym zwlekać. Ząb wyrywa się tylko wtedy, kiedy już nie ma innego wyjścia, ponieważ dentyści obawiają się krwotoków. Są one bardzo często, jeśli korzenie zęba sięgają głęboko w dół wtedy może dojść nawet do zgonu, jeśli to zaniedbamy. Usuwanie zęba jest ogromnym przeżyciem, którego watro jest omijać, ponieważ nie jest mile uczucie nawet po znieczuleniu, nawet wtedy pojawia się pewien dyskomfort psychiczny i fizyczny Wizyta kontrolna jest to rodzaj spotkania. Wizyta kontrolna jest bardzo potrzeba, ponieważ jest to swego rodzaju działanie profilaktyczne, które ma na celu wyeliminowanie próchnicy z naszych zębów. Wizyty kontrolne powinny odbywać się w ścisłych przedziałach, czyli co pewien czas najlepiej kilka razy do roku. Zdaniem takich wizyt jest wychwycenie zmian w uzębieniu i nastawienie się na formy leczenia. Dzięki wczesnemu wykryciu problemy można później cieszyć się zdrowym uśmiechem i dobrym samopoczuciem, ponieważ nie mamy problemu z naszymi zębami. Wizyty kontrole małym, dzieciom ustala dentysta, ponieważ je należy częściej kontrolować i nauczać dbania o żeby, natomiast dorośli sami decydują o sobie i do nich należy wybór, kiedy skontrolują stan uzębienia. Wizyta kontrolna nie jest niczym strasznym, ponieważ podczas jej trwania dentysta nie wykonuje żadnych zabiegów tylko sprawdza czy wszystko jest w porządku, w razie konieczności umawia dopiero konkretny termin zabiegu, ponieważ na tego typu wizycie tylko się badamy

Ratownictwo górnicze

9Kopalnia posiada własny oddział, który odpowiedzialny jest za zapewnianie bezpieczeństwa oraz akcje ratunkowe. Jest to zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo specyficzne warunki, które panują na dole kopalni. Idąc tym tropem bardzo łatwo dojść do wniosku, już akcje ratownicze pod ziemią różnią się w dość znacznym stopniu od akcji przeprowadzanych na powierzchni. Dodatkowo od ratownika górniczego wymaga się szczególnie rozbudowanej wiedzy na temat funkcjonowania ogólnego kopalni, jej urządzeń oraz schematu wydrążonych chodników. Ratownicy górniczy są mocno kwalifikowani do udzielania pomocy poszkodowanym, ale także w kontekście pracy w obliczu trwania zagrożenia. Właśnie praca w momencie nie ustępującego lub wzmagającego się zagrożenia jest mocną barierą dla wielu osób, które kandydują na ratowników górniczych. Na co dzień ratownicy zajmują się doskonaleniem własnych umiejętności oraz współdziałania w obrębie zastępu. Dodatkowo wykonują prace związane z poprawą bezpieczeństwa oraz biorą udział w pracach oddziałów wentylacyjnych. Kopalnie węgla kamiennego to bardzo szerokie spektrum niebezpieczeństw, jednak istnieją grupy, które albo najczęściej występują, albo są szczególnie groźne. Do jednych z najbardziej niebezpiecznych należy zagrożenie tąpaniami. Istnieją centra, które potrafią wykryć rejony o dużych naprężeniach górotworu, a co za tym idzie, o podwyższonym ryzyku tąpań, jednak same zdarzenie bardzo ciężko jest przewidzieć. Innym bardzo niebezpiecznym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo wybuchu metanu i pyłu węglowego. Metan jest gazem bardzo łatwo palnym, dlatego też istnieją bardzo duże restrykcje pod względem kontroli jego obecności w chodnikach jak i pod względem pracy załogi. Pył węglowy nie wybucha sam, potrzebna jest do tego dość duża dawka energii, najczęściej jest to wybuch lub zapalenie metanu. Siła wybuchu metanu i pyłu węglowego, jest jednak nieporównywalni różna. Zagrożenia wodne są wykrywane poprzez odpowiednie odwierty oraz badania geologiczne. Zagadnienia związane z użytkowaniem i eksploatacją maszyn są bardzo szerokie, zaznaczyć jednak powinno się niebezpieczeństwa związane z porażeniem prądem. W sytuacji, kiedy źródeł zagrożeń jest bardzo dużo, a ich rola w codziennej pracy jest ogromna, należy stosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Jednym z nich jest ciągłe dokształcanie załogi kopalni węgla kamiennego w zakresie pracy z uwzględnieniem jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Należałoby wspomnieć, że podejście takie jest konieczne, ponieważ warunki dołowe obfitują w zagrożenia, które w momencie wystąpienia grożą trwałym kalectwem, a jak pokazuje codzienne życie także śmiercią i to nawet kilkunastu górników w momencie wystąpienia jednego zagrożenia. W obliczu takiego obrotu spraw bardzo ważne jest utrwalanie w załodze prawidłowych nawyków, które nawet w momencie popadania w rutynę będą jak najbardziej stosowane. Szczególnie ważne są dodatki do szkoleń i egzaminów na kolejne stopnie górnicze jak i szkolenia związane z obsługą maszyn i urządzeń dołowych, ponieważ każde urządzenie rządzi się swoim dodatkowym zestawem zagrożeń. Jak widać, szkolenia choć czasem nudne i źle prowadzone, są jak najbardziej potrzebne załodze.