Działy wczesnego ostrzegania

8Z uwagi na mnogość niebezpieczeństw występujących w kopalniach węgla kamiennego prowadzone są specjalne centra, które monitorują wydarzenia dołowe i na tej podstawie są w stanie ogłosić alarm o nadchodzącym zagrożeniu. Dodatkowo centra potrafią wszcząć alarm w momencie wystąpienia zagrożenia, niezależnie od sterowania przez człowieka. Główną siłą tego typu biur jest posiadanie własnych, niezależnych czujników, które monitorują nieustannie sytuację i przesyłają pakiety danych do centrali, gdzie są zbierane i interpretowane. Głównymi czynnikami, które są pod kontrolą jest zagrożenie metanowe, obecności gazów trujących w atmosferze dołowej oraz zagrożenie tąpaniami. Jednakże największy nacisk kładziony jest na zagrożenie metanowe, ponieważ wybuch metanu przeważnie pociąga za sobą wybuch pyłu węglowego, co w konsekwencji przeradza się w sytuacje niezmiernie niebezpieczne dla całych oddziałów. Także niebezpieczeństwo tąpań jest dość mocno monitorowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o rejon ścian oraz przodków, a także miejsc o szczególnie dużym naprężeniu skał stropowych, ociosowych lub spągowych. Bezpieczeństwo jest jednym z głównych tematów, na który kładzie się nacisk w wielu zakładach pracy. Kopalnie węgla kamiennego są specyficznym rodzajem zakładów, w którym bezpieczeństwo nabiera całkowicie innego wymiaru. Zagadnienia związane z tematami bezpieczeństwa poruszane są na praktycznie każdym kursie. Obecne są w momencie kursu podstawowego, a następnie przy podnoszeniu kwalifikacji na kolejne stopnie górnicze. Także przy szkoleniach i egzaminach z zakresu obsługi rożnych maszyn i urządzeń mamy do czynienia z nieustannym tematem bezpieczeństwa. Jest to mocno zrozumiałe, ponieważ podziemna praca, na dużych i bardzo dużych głębokościach, charakteryzuje się całkowicie innymi determinantami, niż praca na powierzchni. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo związane z wielkością i siłą pracujących urządzeń dołowych, a także pod względem bezpieczeństwa elektrycznego, z uwagi na duże napięcie podawane do urządzeń. Ogromnym zagrożeniem jest także metan i pył węglowy, jeżeli chodzi o zapalenia i wybuchu. Do niebezpieczeństw dochodzi jeszcze tąpanie oraz zagrożenie wodne.