Choroby

20Chorób hematologicznych współczesna medycyna zna całe mnóstwo. Do tego grona należy między innymi anemia sierpowata. Określana jest ona również mianem niedokrwistości sierpowatej. Jest to jeden z rodzajów niedokrwistości wrodzonej. Choroba ta polega na tym, iż hemoglobina jest zbudowana w sposób nieprawidłowy. Jest to schorzenie, które nie jest charakterystyczne dla którejś z płci – z tym akurat niczego wspólnego nie ma, aczkolwiek ma związek z ludzkimi rasami. Zdecydowanie najczęściej z powodu anemii sierpowatej cierpią murzyni oraz mulaci – u ludzi białych choroba owa jest spotykana stosunkowo rzadko. Miejscem na świecie, gdzie jest najwięcej przypadków tej anemii jest kontynent afrykański – a przede wszystkim jego zachodnia oraz środkowa część. W dzisiejszych czasach nie są znane metody leczenia tej choroby – znana jest na nią tylko transfuzja krwi. Anemię sierpowatą stwierdzić można już w trzecim miesiącu życia – potrzeba jednakże w tym celu przeprowadzić specjalistyczne badania krwi. Szpiczak mnogi to kolejna z rozlicznych chorób hematologicznych. Określana jest ona również mianem choroby Kahlera oraz szpiczaka plazmocytowego. Jest to choroba nowotworowa. Po raz pierwszy została ona opisana w połowie lat czterdziestych dziewiętnastego stulecia. Dokonał tego Samuel Solly – lekarz rodem z Wielkiej Brytanii. Nieco częściej schorzenie te dotyka mężczyzn aniżeli kobiety, a zdecydowanie najczęściej występuje ono w szóstej dekadzie ludzkiego życia. W Europie w skali rocznej zapada na nie cztery do pięciu osób na sto tysięcy ludzi. Choroba ta odznacza się bardzo wieloma objawami. Dla przykładu wymienić tutaj można między innymi niewydolność serca, bóle kostne, objawy o charakterze neurologicznym, niewydolność nerek czy powtarzające się regularnie co jakiś czas zapalenie układu moczowego. Lista ta jest oczywiście zdecydowanie dłuższa. Aby potwierdzić wystąpienie choroby, trzeba przeprowadzić szereg specjalistycznych badań. Leczy się ją chemioterapią – nie zawsze skutecznie.